เราติ้ง (โดยใช้ gorilla/mux)

เกี่ยวกับบทเรียน

แพ็กเกจ net/http ในภาษา Go มีฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการสร้างและใช้งาน HTTP โพรโทคอล แต่มีเรื่องหนึ่งที่ทำได้ไม่ดีนัก คือถ้าหากเราต้องเจอกับรีเควสต์ที่ซับซ้อน อย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการแยกตัวแปรจากรีเควสต์ในรูปแบบ url ตัวเดียวโดดๆ อย่างไรก็แล้วแต่เราก็มีแพ็กเกจที่เป็นที่นิยมซึ่งถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมาใน Go คอมมูนิตี้ว่าเป็นแพ็กเกจที่เขียนออกมาได้ดีและโค้ดมีคุณภาพมาก ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้แพ็กเกจ gorilla/mux เพื่อสร้างเร้า ตั้งชื่อตัวแปร จัดการกับ GET/POST เมธอด และการจัดการโดเมน

การติดตั้งแพ็กเกจ gorilla/mux

gorilla/mux คือ แพ็กเกจที่สร้างมาเพื่อใช้งานร่วมกับ HTTP เร้าเตอร์ของ Go ซึ่งมีฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน แพ็กเกจนี้สร้างขึ้นโดยมีการรับตัวแปร func (w http.ResponseWriter, r *http.Request) เช่นเดียวกับของ Go ซึ่งนั่นทำให้แพ็กเกจนี้สามารถใช้งานได้กับ HTTP ไลบรารีอย่าง middleware และ application ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยแพ็กเกจ HTTP พื้นฐานของ Go ที่มีอยู่แล้ว เราใช่คำสั่ง go get เพื่อติดตั้งแพ็กเกจจาก Github

go get -u github.com/gorilla/mux

สร้างเร้าใหม่

ขั้นแรก สร้างเร้าตัวใหม่เพื่อรับรีเควสต์ เร้าตัวนี้จะเป็นเร้าหลักสำหรับเว็บแอปพลิเคชันของคุณ แล้วหลังจากนั้นเราจะทำการส่งพรารามิเตอร์สู่เซิร์ฟเวอร์กัน มันจะทำการรับค่าการเชื่อมต่อ HTTP ทั้งหมดและส่งต่อไปให้ handlers ที่คุณจะทำการสร้างขึ้นเพื่อจักการกับรีเควสต์ที่เข้ามา เราสามารถสร้างเร้าตัวใหม่ได้ดังนี้

r := mux.NewRouter()

ระบุ Handler ที่จะใช้งาน

หลังจากที่คุณสร้างเร้าตัวใหม่เป็ฯที่เรียบร้อยแล้วคุณต้องทำการระบุ handler ที่จะเอาไว้ใช้จัดการกับรีเควสต์นั้นที่เข้ามาด้วย ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ แทนที่เราจะทำการเรียก http.HandleFunc(...) เหมือนกับการใช้งานสแตนดาร์ดไลบรารี เราต้องเปลี่ยนไปเรียก HandleFunc แบบนี้แทน r.HandleFunc(...)

URL พารามิเตอร์

ข้อได้เปรียบหลักของ gorilla/mux เร้าเตอร์คือความสามารถในการดึงเอาส่วนต่างจากรีเควสต์ URL จากตัวอย่าง สมมุติว่านี่คือ URL จากแอปพลิเคชั่นของคุณ

/books/go-programming-blueprint/page/10

จากที่เห็น ​URL จะมีสองส่วนหลักๆ คือ

  1. ชื่อหนังสือ (Books title) (go-programming-blueprint)
  2. หน้า (Page) (10)

ใสการที่เราจะทำการเทียบ URL ที่ได้เห็นไป เราจำเป็นที่จะต้องการทำการแทนที่ค่าแบบจากรูปแบบ URL ที่เราได้กำหนดเอาไว้แบบนี้

r.HandleFunc("/books/{title}/page/{page}", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
	// get the book
	// navigate to the page
})

จากนั้นส่ิงสุดท้ายคือการที่เราต้องรับค่าตัวแปรและแยกออกเป็นเซกเมนต์ gorilla/mux แพ็กเกจมาพร้อมกับฟังก์ชัน mux.Vars(r) ซึ่งทำการรับค่าจาก http.Request ในรูปแบบของตัวแปร และส่งกลับมาและแมพมาให้เรียบร้อย ซึ่งถูกแยกออกมาเป็นส่วนอย่างชัดเจน

func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
	vars := mux.Vars(r)
	vars["title"] // the book title slug
	vars["page"] // the page
}

ติดตั้ง HTTP server ที่เราเพิ่มสร้างไป

คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่า nil ใน http.ListenAndServe(":80", nil) คืออะไร มันก็คือช่องรับค่าตัวแปรสำหรับ เร้าหลักของ HTTP เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโดยปรกติเราจะส่งค่า nil เข้าไปซึ่งนั่นจะหมายความว่าให้ใช้เร้าเตอร์พื้นฐานซึ่งก็คือแพ็กเกจ net/http แต่เพิ่มให้สามารถใช้เร้าที่เราพึ่งทำการสร้างได้ เราจำเป็นต้องแทนที่ nil ตัวแปรซึ่งเป็นเร้าของเรา r เข้าไปแทน

http.ListenAndServe(":80", r)

โค้ด (สำหรับทดสอบ copy/paste)

นี่เป็นตัวโค้ดที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ทดสอบได้ เป็นโค้ดที่คุณได้เรียนรู้มาทั้งหมดในบทเรียนบทนี้

package main

import (
	"fmt"
	"net/http"

	"github.com/gorilla/mux"
)

func main() {
	r := mux.NewRouter()
	r.HandleFunc("/books/{title}/page/{page}", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
		vars := mux.Vars(r)
		title := vars["title"]
		page := vars["page"]

		fmt.Fprintf(w, "You've requested the book: %s on page %s\n", title, page)
	})

	http.ListenAndServe(":80", r)
}

ฟีเจอร์ของ gorilla/mux

เมธอด (Methods)

การระบุและรับรีเควสต์สำหรับการจัดการกับ HTTP เมธอด

r.HandleFunc("/books/{title}", CreateBook).Methods("POST")
r.HandleFunc("/books/{title}", ReadBook).Methods("GET")
r.HandleFunc("/books/{title}", UpdateBook).Methods("PUT")
r.HandleFunc("/books/{title}", DeleteBook).Methods("DELETE")

ชื่อโฮส และ ซับโดเมน (Hostnames & Subdomains)

การระบุและรับรีเควสต์สำหรับการจัดการกับ ชื่อโฮส หรือ ซับโดเมน

r.HandleFunc("/books/{title}", BookHandler).Host("www.mybookstore.com")

สกีมา (Schemes)

การระบุและรับรีเควสต์สำหรับการจัดการกับ http/https. Restrict the request handler to http/https.

r.HandleFunc("/secure", SecureHandler).Schemes("https")
r.HandleFunc("/insecure", InsecureHandler).Schemes("http")

ชื่อต้นของพาท และเร้าเตอร์รอง (Path Prefixes & Subrouters)

การระบุและรับรีเควสต์สำหรับการจัดการกับ ชื่อต้นของพาท Restrict the request handler to specific path prefixes.

bookrouter := r.PathPrefix("/books").Subrouter()
bookrouter.HandleFunc("/", AllBooks)
bookrouter.HandleFunc("/{title}", GetBook)